شرکت تجهیزات پزشکی باهیکا

باهیکا ؛ نخستین بازار اینترنتی تجهیزات پزشکی

bahika-search
Equip

چشم

در این بخش، مخاطبان باهیکا امکان بررسی ابزارهایی مانند پاکی متری، توپوگرافی، پری متری، ریتنوسکوپ، تنومتر، لنزومتر، بیومتری و آفتالموسکوپ به همراه 1529 ابزار دیگر چشم پزشکی که به صورت کلی تشخیصی یا درمانی هستند را خواهند داشت.

چشم

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به سامانه ی آنلاین باهیکا می باشد